welcome hosgeldiniz

TR    ENG

Haberler  ::    Yarışmalar                  Yönetim Kurulu     Tarihçe     Tüzük     Temsicilikler     Müze     Yayınlar     Sergiler     Karikatürcülerimiz                                    BAĞLANTILAR    Nasreddin Hoca Özel  ::  İletişim

Yönetim

Kurulu

2015

Yönetim Kurulu

 

6.12.2014. tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen Karikatinciller Derneği 40. Genel Kurulu sonrası 2015 yılı yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

 

YÖNETİM KURULU

Metin Peker (Başkan),

Mahmut Akgün (Sekreter), Selahattin PEKSUN (Sayman),

Burak ERGİN (Üye), Emin ÇİZMECİ (Üye)

 

DENETİM KURULU

Refik TİNİŞ, Nuhsal IŞIN, Salih KÜÇÜK

 

Geçmiş Dönem

Yönetim Kurulları

2014     ::   Metin Peker (Başkan),  Mahmut Akgün, Selahattin Peksun, Burak Errgin, Seyfi Şahin

 

2013     ::   Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan,  Mahmut Akgün, Selahattin Peksun,, Burak Errgin

 

2012     ::   Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan , Kadir Doğruer Mahmut Akgün, Cem Koç

 

2011     ::    Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan Kacli r Doğruer, İbrahi m Tapa, Cem Koç

 

2010     ::    Metin Peker(Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Ibrahim  Tapa, Kayıhan Fırat, Kadir Doğruer.

 

2009    ::    Metin Peker(Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Ibrahim Tapa, Kayıhan Fırat, Kadir Doğruer.

 

2008    ::    Metin Peker(Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Akdağ Saydut, Ibrahim Tapa, Ergül Aktaş (Nuri Bilgin).

 

2007    ::     Metin Peker(Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Ergül Aktaş, Akdağ Saydut, Faruk Karaçay.

 

2006   ::     Raşit Yakalı (Başkan), Metin Peker, Ergül Aktaş, Aziz Yavuzdoğan, Yiğit Özgür.

 

2005    ::    Metin Peker (Başkan), D.Neşe Binark (Kadir Doğruer), Ahmet Erkanlı, Tayfun Akgül, Kemal Özyurt.

 

2004    ::    Metin Peker (Başkan), Raşit Yakalı, Kemal Özyurt, I brahim Tapa, Nuri Bilgin.

 

2003    ::    Metin Peker (Başkan), Cem Kenan Öngü, Kemal Özyurt, Nuri Bilgin, Ibrahim Tapa.

 

2002     ::    Metin Peker (Başkan), Cihan Demirci, Kemal Özyurt, Cemal Arığ, Cem Kenan Öngü.

 

2001     ::    Bedri Koraman (Başkan), Metin Peker, Kemal Özyurt, Cemal Arığ, Necati Abacı.

 

2000    ::    Bedri Koraman (Başkan), Metin Peker, Kemal Özyurt, Necati Abacı, Kadir Doğruer.

 

1999     ::    Bedri Koraman (Başkan), Metin Peker, Muhittin Köroğlu, D.Nese Bi nark, Erdoğan Karayel.

 

1998     ::    Metin Peker (Başkan), Sami Caner, Ahmet Erkanlı, Cem Kenan Öngü, Kemal U rgenç.

 

1997     ::    Kamil M asaracı-Oğuz Gürel (Başkan), Metin Peker, Cem Kenan Öngü, Mahmut Akgün, Erdoğan Karayel.

 

1996     ::    Canol Kocagöz (Başkan), Metin Peker, Necati Abacı, M usatafa Bilgin, Devrim Demiral .

 

1995     ::    Erdoğan Başol (Başkan), Kamil Yavuz, Cem Kenan Öngü, Metin Peker, Devrim Demiral.

 

1994     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Erdoğan Bozok, Raşit Yakalı, Muhittin Köroğlu, Kamil Yavuz.

 

1993     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Erdoğan Bozok, Raşit Yakalı, Muhittin Köroğlu, Kamil Yavuz

 

1992     ::    Erdoğan Bozok (Başkan), Ergin Gülen, Muhittin Köroğlu, Raşit Yakalı, Kamil Yavuz

 

1991     ::    Ismail Gül geç (Başkan), Erdoğan Bozok, Muhittin Köroğlu, Ercan Akyol, Nazım Alpman

 

1990     ::    Orhan Doğu (Başkan), Tan Oral, Erdoğan Bozok, Muhittin Köroğl u

 

1989     ::    Ismail Gül geç (Başkan), Erdoğan Bozok, Yurdagün Göker, Turgut Çeviker (Muhittin Köroğlu), Orhan Doğu

 

1988     ::    Ismail Gülgeç (Başkan), Metin Gürel, Orhan Doğu, Erdoğan Bozok, Ferit Avcı

 

1987     ::    Behiç Ak (Başkan), Ferit Avcı, Kemal Gökhan Gürses, Sami Caner, Erdoğan Karayel

 

1986     ::    Tan Oral (Başkan), Turgay Karadağ, Semih Poroy, Sema Undeğer, Polat Nahabaş

 

1985     ::    Semih Poroy (Başkan), Kamil M asaracı, Raşit Y akalı, Fethi Develioğlu, I brahim Tapa

 

1980     ::    Turhan Selçuk (Başkan), Semih Poroy, Selçuk Kulaksız, Ercan Akyol, Seydali Gönel

 

1979     ::    Tan Oral (Başkan), Alper Uygur (Şadi Dinçağ), Seydali Gönd, Selçuk Kulaksız, Semih Poroy

 

1978     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Erdoğan Bozok, Engin Ergönül taş, Tan Oral, Oğuz Makal

 

1977     ::    Tan Oral (Başkan), Had et Soyöz, Seydali Gönel, Mehmet Sönmez (Akdağ Saydut), Alper Uygur

 

1976     ::    Tan Oral (Başkan), Canol Kocagöz, Polat Nahabaş, Orhan Doğu (Ali Ihsan Akülke), Turhan Selçuk

 

1975     ::    Turhan Selçuk (Başkan), Tan Oral, Polat Nahabaş, Ferit Öngören, Raşit Yaka ı

 

1974     ::    Ferit Öngören (Başkan), Nihat Fındıklı (Polat Nahabaş), Tan Oral, Raşit Yakal ı, İ brahim Tapa

 

1973     ::    Turhan Selçuk (Başkan), Yalçın Çetin (Nehar Tübl ek), Mustafa Uykusuz, Orhan Özdemir, Tan Oral

 

1972     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Yalçın Çetin, Oğuz Aral , Ferruh Doğan, Şadi Dinçağ

 

1971     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Yalçın Çetin, Ferruh Doğan, Oğuz Aral, Turhan Selçuk

 

1970     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Yalçın Çetin, Oğuz Aral , Ferruh Doğan, Şadi D i nçağ

 

1969     ::    Semih Balcıoğlu (Başkan), Turhan Selçuk, M ustaca Uykusuz, Ferit Öngören, Ferruh Doğan

Karikatücüler Derneği Resmi Web Sitesi

Yayın Kurulu: Metin PEKER,

Mahmut AKGÜN, Selahattin PEKSUN,

Burak ERGİN, Emin ÇİZMECİ

İletişim

 

 

KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ

TÜRKİYE