2007

NIKITIN IGOR

NIKITIN IGOR

RUSSIA

Grand Prize

MUHİTTİN KÖROĞLU

MUHİTTİN KÖROĞLU

TURKEY

Honour Prize

AGIM SOLAJ

AGIM SOLAJ

POLAND

Honour Prize

ALESSANDRO GATTO

ALESSANDRO GATTO

ITALY

Honour Prize

AHMET ÖZTÜRKLEVENT

AHMET ÖZTÜRKLEVENT

TURKEY

Honour Prize

JOVAN PROKOPLJEVIC

JOVAN PROKOPLJEVIC

SERBIA & MONTENEGRO

Special Prize of The Syndicate of Petroleum Worker