YÖNETİM
KURULU


                


45. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

YÖNETİM KURULU

Metin PEKER (Başkan),
Emin Mehmet ÇİZMECİ (Sekreter Üye),
İlker EKİCİ (Sayman Üye),
Nuri Koçak (Üye),
Zeki Bol (Üye)

DENETİM KURULU

Refik TİNİŞ,
Ekrem BORAZAN,
Salih KÜÇÜK

GEÇMİŞ DÖNEM
YÖNETİM KURULLARI

2022 – Metin Peker (Başkan), E. Mehmet Çizmeci, İlker Ekici, Burak Ergin, Murteza Albayrak
2021 – Metin Peker (Başkan), Mahmut Akgün, E. Mehmet Çizmeci, Burak Ergin, İbrahim Tuncay
2018 – Metin Peker (Başkan), Mahmut Akgün, Nuhsal Işın, Burak Ergin, İbrahim Tuncay
2016 – Metin Peker (Başkan), Mahmut Akgün, Selahattin Peksun, Burak Ergin, Seyfi Şahin, Emin Çizmeci
2014 – Metin Peker (Başkan), Mahmut Akgün, Selahattin Peksun, Burak Ergin, Seyfi Şahin
2013 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Mahmut Akgün, Selahattin Peksun, Burak Ergin
2012 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Kadir Doğruer Mahmut Akgün, Cem Koç
2011 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan Kadir Doğruer, İbrahim Tapa, Cem Koç
2010 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan, İbrahim Tapa, Kayıhan Fırat, Kadir Doğruer.
2009 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan, İbrahim Tapa, Kayıhan Fırat, Kadir Doğruer.
2008 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Akdağ Saydut, İbrahim Tapa, Ergül Aktaş (Nuri Bilgin)
2007 – Metin Peker (Başkan), Aziz Yavuzdoğan, Ergül Aktaş, Akdağ Saydut, Faruk Karaçay
2006 – Raşit Yakalı (Başkan), Metin Peker, Ergül Aktaş, Aziz Yavuzdoğan, Yiğit Özgür
2005 – Metin Peker (Başkan), D. Neşe Binark (Kadir Doğruer), Ahmet Erkanlı, Tayfun Akgül, Kemal Özyurt
2004 – Metin Peker (Başkan), Raşit Yakalı, Kemal Özyurt, İbrahim Tapa, Nuri Bilgin
2003 – Metin Peker (Başkan), Cem Kenan Öngü, Kemal Özyurt, Nuri Bilgin, İbrahim Tapa
2002 – Metin Peker (Başkan), Cihan Demirci, Kemal Özyurt, Cemal Arığ, Cem Kenan Öngü
2001 – Bedri Koraman (Başkan), Metin Peker, Kemal Özyurt, Cemal Arığ, Necati Abacı
2000 – Bedri Koraman (Başkan), Metin Peker, Kemal Özyurt, Necati Abacı, Kadir Doğruer
1999 – Bedri Koraman (Başkan), Metin Peker, Muhittin Köroğlu, D.Nese Bi nark, Erdoğan Karayel
1998 – Metin Peker (Başkan), Sami Caner, Ahmet Erkanlı, Cem Kenan Öngü, Kemal Urgenç
1997 – Kamil Masaracı-Oğuz Gürel (Başkan), Metin Peker, Cem Kenan Öngü, Mahmut Akgün, Erdoğan Karayel
1996 – Canol Kocagöz (Başkan), Metin Peker, Necati Abacı, M usatafa Bilgin, Devrim Demiral
1995 – Erdoğan Başol (Başkan), Kamil Yavuz, Cem Kenan Öngü, Metin Peker, Devrim Demiral
1994 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Erdoğan Bozok, Raşit Yakalı, Muhittin Köroğlu, Kamil Yavuz
1993 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Erdoğan Bozok, Raşit Yakalı, Muhittin Köroğlu, Kamil Yavuz
1992 – Erdoğan Bozok (Başkan), Ergin Gülen, Muhittin Köroğlu, Raşit Yakalı, Kamil Yavuz
1991 – İsmail Gülgeç (Başkan), Erdoğan Bozok, Muhittin Köroğlu, Ercan Akyol, Nazım Alpman
1990 – Orhan Doğu (Başkan), Tan Oral, Erdoğan Bozok, Muhittin Köroğlu
1989 – İsmail Gülgeç (Başkan), Erdoğan Bozok, Yurdagün Göker, Turgut Çeviker (Muhittin Köroğlu), Orhan Doğu
1988 – İsmail Gülgeç (Başkan), Metin Gürel, Orhan Doğu, Erdoğan Bozok, Ferit Avcı
1987 – Behiç Ak (Başkan), Ferit Avcı, Kemal Gökhan Gürses, Sami Caner, Erdoğan Karayel
1986 – Tan Oral (Başkan), Turgay Karadağ, Semih Poroy, Sema Undeğer, Polat Nahabaş
1985 – Semih Poroy (Başkan), Kamil Masaracı, Raşit Yakalı, Fethi Develioğlu, İbrahim Tapa
1980 – Turhan Selçuk (Başkan), Semih Poroy, Selçuk Kulaksız, Ercan Akyol, Seydali Gönel
1979 – Tan Oral (Başkan), Alper Uygur (Şadi Dinçağ), Seydali Gönd, Selçuk Kulaksız, Semih Poroy
1978 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Erdoğan Bozok, Engin Ergönültaş, Tan Oral, Oğuz Makal
1977 – Tan Oral (Başkan), Had et Soyöz, Seydali Gönel, Mehmet Sönmez (Akdağ Saydut), Alper Uygur
1976 – Tan Oral (Başkan), Canol Kocagöz, Polat Nahabaş, Orhan Doğu (Ali Ihsan Akülke), Turhan Selçuk
1975 – Turhan Selçuk (Başkan), Tan Oral, Polat Nahabaş, Ferit Öngören, Raşit Yakalı
1974 – Ferit Öngören (Başkan), Nihat Fındıklı (Polat Nahabaş), Tan Oral, Raşit Yakalı, İbrahim Tapa
1973 – Turhan Selçuk (Başkan), Yalçın Çetin (Nehar Tüblek), Mustafa Uykusuz, Orhan Özdemir, Tan Oral
1972 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Yalçın Çetin, Oğuz Aral , Ferruh Doğan, Şadi Dinçağ
1971 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Yalçın Çetin, Ferruh Doğan, Oğuz Aral, Turhan Selçuk
1970 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Yalçın Çetin, Oğuz Aral , Ferruh Doğan, Şadi Dinçağ
1969 – Semih Balcıoğlu (Başkan), Turhan Selçuk, Mustafa Uykusuz, Ferit Öngören, Ferruh Doğan