KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Aziz Nesin

Aziz Nesin: Azmin, inancın, mizahın ve özgürlüğün sesi…

Türkiye evlatlarını, yok sayarak, hırpalayarak hizaya getirmeye hevesli on yıllar boyunca aslında kendisine çelme taktı; özgürlük, gelişim ve modernleşme bahsinde sınıfta kaldı. Nice sanatçı, aydın, yazar, bu toprakların, bu toplumun canhıraş sesi olmaya adanmış hayatlara karşı kıyıcılık, nihayetinde Türkiye’yi, karanlıktan korkan bir gölge, gölgelerden hasım, hasımlardan hınç ve hıncındansa zihinsel fukaralık ve toplumsal vasatizme teslim olmuş bir ahlakla yüz yüze bıraktı…

İşte Aziz Nesin bu vasatlığa meydan okuyan, Türkiye’nin dar çemberi içinde dönerek, kendi kendisini yiyip bitirmesine kayıtsız kalmayan koca yürekli, gözleri ışıl ışıl bir devdi. O çalışkanlığından damlayan yapıtlarındaki mizahi ton, duyarlılık ve  topluma ayna tutma görevini ödünsüzce, zevkle ve büyük bir sorumlulukla yerine getirdi… Kendi sanatını topluma karşı işlev sahibi sayan Aziz Nesin toplumsal kalkınma için insani kalkınma ve insani kalkınma için de halka hitap etmeyi bilen bir sanat algısıyla iş gördü… onun sesi, yoksulluğa, baskıya, çürümüşlüğe, kıyımlara ve eşitsizliklere karşı yükselen ve dinmeyen bir sesti.

Şimdi Aziz Nesin yok… onun yokluğu, onun tek başına bir sivil toplum kuruluşu gibi, toplum gönüllüsü gibi haykırışlarının özlemine yansıyor. O özlem ki, onun inançlarında yanmak, onun ideallerinde ateş karşısındaki pervane gibi olmak istiyor… gidenlerdir  ki, yarattıkları boşlukla, her gün  o boşluğu büyütüyorlar… Aziz Nesin, yarattığın boşluk büyük, çünkü alışılmamış mücadele gücün büyük, çok büyüktü… onu her zaman anmak, karamsarlığa çalınan bir panzehirdir de… o panzehir bizimdir, Türkiye’nindir. Çünkü Aziz Nesin Türkiye’dir.

 

Metin PEKER

Karikatürcüler Derneği Başkanı

 

Karikatür: Tonguç Yaşar
 
 
Karikatür: Eray Özbek
 
 
Karikatür: Murat Özmenek
 
 
Karikatür: Cumhur Gazioğlu
 
 
Karikatür: Murat Sayın
 
 
Karikatür: Semih Poroy
 
 
Karikatür: Kadir Doğruer
 
 
Karikatür: Ahmet Erkanlı
 
 
Karikatür: Ferruh Doğan
 
 
Karikatür: Necati Abacı