KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

On Dokuz Mayıs 1919, bağımsızlığın ebedi bayrağının göndere çekilmesinin ilk adıdır, silinmez ve görkem kokulu adıdır.

Zalim mazlumu çağırır, umutsuzluk umudu, işgal direnişi çağırır, işgal kurtarıcıyı çağırır…

Anadolu işgal edilmişken, zalimlerin ayağı altına serilmek istenirken, her yer umutsuzluk kaynarken, bir vapur, bir bağımsızlık düşünü yaşatan adamı, Mustafa Kemal’i taşıyordu. Sessizce, dalgaları yara yara ama kararlı biçimde yol alan vapurun istikameti Samsun’du.

Yıkılışa karşı şahlanış, umutsuzluğun ışıksız bırakmışlığına karşı meşale taşıyordu vapurdaki kurtarıcının gözleri.

O çiğnenmiş topraklardan kendisine doğru yayılan ateşi almış gözlerinde kor haline getirmişti. Düşman yanacaksa, o kor gücüyle yanacak ve kovulacaktı ülkeden.

Bu yüzden On Dokuz Mayıs 1919, bağımsızlığın ebedi bayrağının göndere çekilmesinin ilk adıdır, silinmez ve görkem kokulu adıdır. 

Bugün dönüp geriye bakıldığında yüzyılı aşkın o tarihi süreç ne kadar kısa, ne kadar taze, ne kadar şaşırtıcı ve aynı zamanda anlamlı geliyor… bugün, bize kısa görünen o tarihi dönemeç, bu ulusun tarihindeki en uzun yılları, her biri yüzyıla denk birer yılı temsil eden o yıllar!

Padişah, dış kuvvetlerle işbirliğine hevesli bir güruh bir yanda ve öte yanda, onların onca manevrasına karşı tertemiz bir yeniden doğuş için girişilen mücadele.

Bugün, aslında dünse, dünün mücadele anları ise, o anları, birer anı olarak değil, capcanlı bir yaşayan an, yaşayan tarihe dönüştürmek, bugüne, anakronizme düşmeden taşımak gerek. O ruh, ancak öyle yaşanır. O ruh ancak böyle mücadele içine katılır…

Cumhuriyetin devrimci, yenilikçi ve doğurgan kuruluş yılları işte, o anları her türden çalışmaya katmasıyla büyük bir ivme ve coşku yaratabilmiştir. Şimdi, o  öyküyü, o ritmi yakalamak için, 1919’ların inancına, iradesine ve azmine ihtiyaç var…bu üçlü bugün de gerekli. Özgür, demokratik ve çağdaş bir toplum olmak için, Cumhuriyeti doğuran köklerimize dönüş yapmak, oradan kuvvet alıp, bugünün sorunlarına eğilmek durumundayız. Bu bir devamlılık, bir vizyon içerdiği gibi, çağı yakalamada da bir anahtar işlevi görecektir.

Bu yüzden 19 Mayıs dün olmaktan öte asıl olarak bugündür…

 

Metin Peker.
Karikatürcüler Derneği Başkanı

 

Karikatür: Kemal Buluş