KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Geleneksel Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması, İzmir 2023

 

SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENGELSİZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELSİZMİR 2023 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” KONULU
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1. AMAÇ:
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 1-3 ARALIK 2023 tarihlerinde Engelli çalışmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar” temalı Uluslararası Katılımlı Engelsizmir 4. Kongresini gerçekleştirilecektir. ENGELSİZMİR 2023 bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” konulu ulusal bir karikatür yarışması düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Dünya nüfusunun yaklaşık % 15i engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor.

Engellilerin istihdamının sağlanması toplumsal bir sorumluluk ve hukuki bir zorunluluktur. En temel haklardan olan istihdam hakkına erişemeyen engelliler kayıt dışı ve marjinal işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarının en iyi yollarından biri istihdam edilmeleridir. Dünya genelinde çalışabilir durumda olan engelli nüfusun önemli bir kısmının işgücüne dahil olmadığı bilinmektedir. Diğer yandan istihdam halinde olanlar da çalışma yaşamında önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başlıcaları; işyerindeki fiziki engeller, engelli çalışanlara yönelik tutum ve önyargılar, vasıfsız işlerde, düşük ücretlerle çalışmak zorunda olmaları, terfi imkânlarının yoksunluğudur. Bu yarışmanın amacı engelli çalışanların karşılaştıkları sorunların karikatür diliyle çizilmesidir.

Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserlerinde iş hayatında engelliler’ konusunu işleyerek sorunu görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

2. KONU:
Yarışmanın Konusu “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” dir.
A- İşyeri çalışma ortamının ve işe alım süreçlerinin herkes tarafından erişilebilir olmaması
B- Engelli çalışanların işyerindeki herkesle aynı fırsatlara sahip olması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması
C- Engellilerin özelliklerinin bilinmemesi ve farkındalığın olmaması
D- İş hayatında engellilere yönelik ayrımcılık ve ötekileştiren söylemlerin kullanımı
E- Engel durumuna uygun işlerin gözetilmemesi ve yerine hafif düzeyde engeli olan kişilerin tercih edilmesi”

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğiesas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4. KATILIM:

Yarışma ulusal olup 18 yaşını doldurmuş bütün herkese açıktır. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir.
Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası)
yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınır.

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ
5.1 Yarışmaya karikatürler sadece internet üzerinden verilen mail adresine gönderme yoluyla olacaktır.
5.2. İnternet Katılımı: Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan cartoonizmir@gmail.com adresine gönderilecektir. Karikatürlerin belirtilen mail adresine çeşitli sebeplerle ulaşamamasından kurumumuz sorumlu değildir.

6.GENEL KOŞULLAR

6.1. Yarışmacılar karikatürleriyle beraber özgeçmiş ve iletişim bilgilerini içeren Katılım Formunu (Ek-1) mutlaka mail ekinde göndermeleri gerekmektedir. Eksik olanlar yarışmaya dahil edilmez.
6.2. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.3. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, billboard, durak raket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiçbir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
6.4. Dünyada ve Türkiyede yaşanan sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni yapılıp yapılmayacağı kesin değildir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Yapıldığı takdirde ödül kazananların törene katılmaları için 1 günlük konaklama, yemek, ulaşımları (Otobüs) sağlanacaktır. Gelemeyenlerin para ödülleri Banka havalesi IBAN numarası ile kendilerine gönderilecektir.
6.5. Yarışmada ödül kazanan yarışmacıların kazandıkları para ödüllerini tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Ödül sahibi, IBAN numarası ile birlikte istenen evrakları eksiksiz doldurmak, imzalamak ve göndermek zorundadır. Ödül sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi veya değişik sebeplerden dolayı ödül bedelini alamaması ile doğacak durumlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Engelsizmir Şube Müdürlüğü ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.
6.6. Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler kongrede sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde sadece albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu albümden gönderilecektir.
6.7. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.
6.8. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ
Elektronik ortamda yapılacak olan gönderimler; cartoonizmir@gmail.com mail adresine yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Gönderim Tarihi: 07 / 11 / 2023
Sonuçların Duyurulması: 14 / 11 / 2023

9.ÖDÜLLER
Kazanan yarışmacılara verilecek ödüller şu şekildedir.
Birincilik; 40.000.00 TL
İkinciye; 30.000,00 TL
Üçüncüye; 20.000,00 TL
3 Adet Mansiyon Ödülü; 8.000,00 TL

10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ
Levent KÖSTEM (Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı), Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ömer ÇAM (Karikatürist), Zafer GÜVEN (Karikatürist), Savaş ÜNLÜ (Mizah Yazarı), Feride Çağla BEKAROĞLU (Sosyolog), Nilgün KARACAOĞLU (Sosyolog/Eşit Haklar İçin İzleme Derneği İzmir Temsilcisi)

11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Cemal İLKBAHAR (Karikatürist)

12.YARIŞMA RAPORTÖRÜ
Gülşah BATMAZ, Raportör (İBB Engelsizmir Şube Müdürlüğü)

Yarışmacılarımıza Başarılar Dileriz.

 

(EK-1)

SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENGELSİZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELSİZMİR 2023 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” KONULU

ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM FORMU

Tarih:…………………………………………..

Adı, Soyadı:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Doğum tarihi:…………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………..

E-Posta:………………………………@………………………………………

sa özgeçmiş:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Yarışma koşullarını kabul ediyorum. İmza: