HABERLER

İzmir’de “Çocuk Hakları” konulu Karikatür Yarışması 2023

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü 
 
YARIŞMANIN KONUSU 
Yarışmanın konusu “ÇOCUK HAKLARI” olarak belirlenmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi temel ilkeleri: 
• Ayrım gözetmeme (Madde 2), 
• Çocuğun yüksek yararı (Madde 3), 
• Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6), 
• Katılım hakkı (Madde 12) başta olmak üzere tüm maddeleri kapsar. 
 
YARIŞMANIN AMACI 
Çocukların çizim ve mizah yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak geleceğin karikatür sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak. 
Çocukluk ve çocuk hakları kavramlarını sanat yoluyla görünür hale getirerek toplum genelinde farkındalık oluşturulması. 
 
TÜRÜ 
Karikatür Yarışması 
 
HEDEF KİTLE 
9-14 yaş, 15-18 yaş, 19-24 yaş düzeyindeki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneli öğrenciler ve gençler. 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışma İlan Tarihi: Ağustos 2023 
Son Katılım Tarihi: 22 Ekim 2023 
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 30 Ekim 2023 
Sonuçların Açıklanması: 6-9 Kasım 
Ödül töreni yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. 
 
KATILIM ŞARTLARI 
1. Yarışmaya en fazla üç adet karikatür ile katılım sağlanabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler iade edilmez. 
2. Karikatürler için, en küçük A4, en büyük A3 boyutlarında resim kağıdı kullanılacaktır. 
3. Karikatürler, resim kağıdı üzerine, 0,5 numara siyah pilot marka veya benzeri türde bir kalemle çizilecektir. Karikatürler serbest teknik (kuru boya ve sulu boya v.b.) ile renklendirilebilir. 
4. Yarışmaya gönderilecek çalışmalar; internet mail yoluyla: izbbcocuk@gmail.com mail adresine 300 Dpi kalitesinde RGB formatında, JPG olarak ve katılım formunu da (Ek-1) mutlaka göndermek zorundadır. 
Katılım formuna “izbb_cocuk belediyesi” adresinin biyografisinde bulunan linkten ulaşım sağlanabilecektir. 
Fotoğraf çekimi veya posta ile orijinalinin gönderimi kabul edilmeyecektir. Scanner ile taratmak zorunludur. 
Değerlendirme kategori ve yaş bazında yapılacağı için sınıf bilgisi ve öğrencinin veli bilgisi de mutlaka belirtilmelidir. 
5. Irk, etnik köken, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi içeren karikatürler yarışma dışı kalır. 
6. Ödül alsın veya almasın bütün karikatürler, gerektiğinde tek tek ya da kitap olarak yayınlanabilir, farklı mecralarda tanıtımlarda kullanılabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, karikatürleri yayınlama hakkına sahiptir. 
7. Yarışmaya karikatür gönderen kişi ve kurumlar yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartnameye uymayan karikatürler değerlendirmeye alınmaz. 
8. Verilen ödüller paraya çevrilemez, nakit olarak talep edilemez. 
9. Karikatürler 22 Ekim 2023 günü en geç saat 17.00’a kadar aşağıda adresi bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya dijital olarak izbbcocuk@gmail.com mail adresine gönderebilir. 
10. Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sergilenecektir. 
11. “ÇOCUK HAKLARI” konulu karikatür yarışmasına katılan yarışmacılar etkinlik ve ödül töreninde çekilen fotoğraflarının yanı sıra kişisel fotoğraf ve çizimlerinin, yarışmayı ve düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır. 
12. Yarışmaya karikatür gönderen kurum, öğrenci ve velisi yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. 
13. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çocukları ve Jüri Üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. 
14. Ek’te bulunan muvafakatname katılımcılar tarafından doldurup imzalanarak maille beraber ek olarak gönderilmelidir. 18 yaşından küçük katılımcılar için ayrıca ebeveyn/vasi tarafından imza atılmalıdır. 
 
ULAŞIM 
Yarışmaya İzmir ili dışından katılan ve ilk üçe giren katılımcıların ödül törenine ulaşımı karayolu (şehirlerarası otobüs) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. 18 yaşından küçük katılımcılar için 2 kişi, 18 yaşından büyük katılımcılar için 1 kişilik ulaşım sağlanacaktır.
 
KONAKLAMA 
Yarışmaya İzmir ili dışından katılan, ilk üçe giren ve ulaşımı sağlanan katılımcıların konaklaması otelde 1 gece 2 gün kahvaltı, akşam yemeği dahil olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. 18 yaşından küçük katılımcılar için 2 kişi, 18 yaşından büyük katılımcılar için 1 kişilik konaklama sağlanacaktır. 
 
KARGOLAMA 
Yarışmada ilk üçe giren ve İzmir ili dışında ikamet edenlerin ödülleri elden teslim alamamaları halinde kargo ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaştırılacaktır. 
 
SEÇİCİ KURUL 
Grafiker/ Karikatürist Ömer ÇAM (Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü) 
Öğretmen/ Karikatürist Tolga SAKARYA (Engelsizmir Şube Müdürlüğü) 
Eğitmen/ Ressam Mustafa BARDAKÇIOĞLU (Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü) 
Sosyolog Deniz KESİMLER ÇAKAL (Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü) 
Sosyolog/ Sosyal Hizmet Uzmanı Beritan ARAS (Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü) 
Psikolog Şenay Ece CANDEMİR (Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü) 
Çocuk Hakları Eğitmeni Burçak TEMEL (Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü) 
 
DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ 
1. 9-14 yaş grubu 
2. 15-18 yaş grubu 
3. 19-24 yaş grubu 
 
ÖDÜLLER 
Değerlendirme yapılan her 3 yaş kategorisi için; Üç eşit ödül verilecektir. Ödüller Bisiklet (toplam 9 Adet MTB model), katılım belgesi 
Ödül Töreni ; Ödül töreni yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. 
KOORDİNATÖR İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Emrah ORHON: 0232 293 97 24 
Beritan ARAS: 0232 293 99 57 
E-mail: izbbcocuk@gmail.com 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
E-mail: izbbcocuk@gmail.com 
 
Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm karikatürlerin her türlü kullanım hakları, bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Karikatürlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her kurum, öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ek-18 yaşından küçük katılımcılar için 
 
 
 
 
 
T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ÇOCUK BELEDİYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK HAKLARI KARİKATÜR YARIŞMASI
ÇOCUK KATILIM FORMU
 
Katılımcının; 
 
Adı Soyadı: 
 
Kimlik Numarası: 
 
Doğum Tarihi: …/…/…… 
 
Anne-baba Adı: 
 
Velisi/Vasisi bulunduğum …………………………………………………….’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi- Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Karikatür Yarışması’na katılmasını, her türlü mesuliyeti aldığımı, ayrıca fotoğraf, video ve ses kayıtlarının yazılı veya görsel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılmasını kabul ettiğimi, içeriğimi söz konusu yarışmanın Şartnamesine uygun hazırlandığını, Şartnameyi kabul ettiğimi ve gönderdiğimi beyan ederim.
 
Tarih:…../……../ 2023 
 
Adres:
 
Vasi/Veli Adı ve Soyadı: 
 
Telefonu: 
 
İmza: 
 
Katılımcı Adı ve Soyadı: 
 
İmza: 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
 
Ek-18 yaşından büyük katılımcılar için 
 
 
 
 
T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇOCUK BELEDİYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK HAKLARI KARİKATÜR YARIŞMASI
KATILIM FORMU
 
Katılımcının; 
 
Adı Soyadı: 
 
Kimlik Numarası: 
 
Doğum Tarihi: …/…/…… 
 
Anne-baba Adı: 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi- Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Karikatür Yarışması’na katılımımda, her türlü mesuliyeti aldığımı, ayrıca fotoğraf, video ve ses kayıtlarının yazılı veya görsel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılmasını kabul ettiğimi, içeriğimi söz konusu yarışmanın Şartnamesine uygun hazırladığımı, Şartnameyi kabul ettiğimi ve gönderdiğimi beyan ederim.
 
Tarih:…../……../ 2023 
 
Adres:
 
Katılımcı Adı ve Soyadı: 
 
Telefonu: 
 
İmza: