KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

İzmir’e Renk Ol Uluslararası İllüstrasyon Yarışması

 

• Yarışma amacı ve konusu
Yarışmanın konusu ve amacı  İzmir’in Farklılıklar ve Ahenk”  temasıyla gündeme gelmesi ve daha sık konuşulmasını sağlamak amacına yönelik olarak, İzmirin simgesi Saat Kulesi özelinde tanıtıcı, anlaşılabilir, özgün, estetik, akılda kalıcı bir şekilde Görsel Tasarım” yapılması ve topluma aktarılmasıdır. Temmuz 2023 ve 19 Kasım 2023 arasında herkesin katılımına açıktır. Ulusal ve uluslararası ayrım gözetmeksizin bireysel veya toplu olarak herkes yarışabilir. İZMİR SAAT KULESİ silüetinden başlayarak yaratın: cesur, orijinal ve özgün olun! Çalışmanız sizi ve illüstrasyon tutkunuzdan yansıtsın. Risk almaktan ve dünyaya eşsiz yeteneğinizi göstermekten korkmayın!

Farklılıklar ve Ahenk”  teması ile Saat Kulesinin silueti üzerinde yapılacak çalışmalarda teknik yönden (Grafik, İllüstrasyon, karikatür, resim, çizim, sketch vb.) sınırlama yoktur, ancak genel ahlaka aykırı içeriğe sahip veya herhangi bir siyasi veya dini görüşle bağdaştırılabilecek tasarımlar değerlendirilmeye alınmazlar. Seçici Kurulun değerlendirmesine alınacak tasarımların seçiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Planlama Ajansı yetkili ve sorumludur. 

• Yarışmanın türü ve şekli
Yarışma, 4734 sayılı kamu İhale kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğiesas alınarak; İZPA tarafından serbest, uluslararası ve tek aşamalı bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır. Yarışma Dünya çapında herkese açıktır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süresi ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecektir. Ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserler, beizmir.org web sayfasında 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

• Yarışma Dökümanının temini
Yarışma şartnamesi, ülke çapında İZPA tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak gönderilmekte olup yarışma şartnamesi ve saat kulesi silüeti İZPA internet sayfası https://beizmir.org/gerekli-dokumanlar bölümünden temin edilebilmektedir. 

• Katılım esasları ve değerlendirme ölçütleri

• Yarışma yurtiçi ve yurtdışından dileyen herkesin katılımına açıktır. Bireysel ve grup olarak katılımına açık olan (Ödül alınması halinde gruptan yalnızca bir kişiye ödeme yapılır) yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamaz.

• Sunulan saat kulesi illüstrasyon önerileri yayınlanmamış ve orijinal olmalıdır.

•  Saat Kulesi illüstrasyon önerileri herhangi bir dijital, vektör, piksel veya manuel teknikte (kağıt / karton üzerine) yapılabilir, (kolaj, fotoğraf veya üç boyutlu nesneler) daha sonra taranmalı, fotoğraflanmalı ve / veya sayısallaştırılmalıdır.

•  • Yarışmaya en fazla üç (3) tasarım ile katılabilirsiniz. Ekte sunulan İzmir Saat Kulesi Silueti formu çalışmanın temeli olarak kabul edilmelidir. Diğer saat kuleleri ile karıştırılamaz, saat kulesinin şeklinin temel silueti https://beizmir.org/gerekli-dokumanlar adresinde de mevcuttur.

•    • Sunulan saat kulesi önerileri; ekte verilen temel silüet referans alınarak, yapılan çalışmanın silüet dışına taşıp taşmayacağı konusunda tamamen serbesttir, herhangi bir kısıtlama yoktur.

• Seçici Kurul çalışmaları değerlendirirken a) Çalışmanın özgünlüğü ve yaratıcılığı; b) Çalışmanın farklı iletişim, materyallerinde uyarlanabilirliği dikkate alınacaktır.

• Tasarımlarda renk, fon ve teknik yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Tasarımları farklı ürünlerde (burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere her türlü basılı materyal, rozet, maskot, anahtarlık, afiş, billboard, tişört, hediyelik eşya, promosyon ürünleri vb. gibi) uygulanabilecek şekilde tasarlanılmalıdır.

•  Tasarımlar elle çizilmiş veya eskiz olarak siteye yüklenmiş şekilde kabul edilmez. Tasarımlar vektörel formatta RGB veya CMYK renk modunda, en fazla (A3) 29,7cm x 42cm boyutlarında Adobe İllustrator, Photoshop vb. gibi benzeri programlarından biri ile hazırlanmış, her tasarımın 72 PPI çözünürlükteki JPEG, PDF, PNG versiyonu https://beizmir.org/basvuru adresindeki uygulama aracılığıyla yüklenmelidir. Eklenen tasarımlar maksimum 4MBdan büyük olmaması gerekmektedir. Jüri seçimi sonucu ödül alması durumunda, çalışmanın yüksek çözünürlüklü (300 PPI) ve 29,7 cm (1:1 ölçek) boyutlarında sanatçıdan talep edilecektir.

• Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Katılımcılar sundukları tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar ve ödül kazananlar dışında da bu hak devam eder. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve/veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Tespiti halinde verilen ödül geri talep edilecektir.

•  Yarışma aşamaları

Aşama 1: Eserlerin alınması ve şartname kriterlerine uygunluğunun değerlendirmesi.

Aşama 2: Sergileme ve öle layık olanlar ile kent içinde sergilenmek üzere çalışmaların seçilmesi.

Aşama 3: Sonuçlar, E-Posta ve / veya telefon görüşmeleri yoluyla iletişim kurmak.

Aşama 4: Sonuçları https://beizmir.org/ internet sitesi                https://www.facebook.com/profile.php?id=100094691227717 Facebook sayfasında duyurmak. (https://www.instagram.com/beizmirorg/ Instagram sayfasında)

• Katılımcılar yarışma ile ilgili tüm sorularını yazılı olarak info@beizmir.org E-Posta adresine iletebilirler. Cevaplar yazılı olarak verilecektir. E-Posta ile verilen cevaplar da yazılı cevap yerine geçecektir. Ayrıca internet sayfasında yer alan sık sorular sayfasında da cevaplar kısmında bulabilirler.

• Yarışmaya katılacak tasarımların daha önce tescil edilmemiş ve tescil için başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir. Kazanan tasarımların tescil başvurusu hakkı İZDOĞA AŞ’ye ait olacaktır.

• Sergiye seçilen 20 Eser İzmir ve ilçeleri genelinde sergilenecektir.

• Katılımcılar bu şartnamede belirtilen öller dışında herhangi bir ödül veya ücret talep edemezler. Yarışmaya katılmak ve eserlerini göndermekle bütün koşulları ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

8. Yarışma başvuru şekli ve takvimi

Tasarımlar online olarak kabul edilecektir.  beizmir.org adresinden en geç  19 Kasım 2023 tarihinde saat 17:30a (TSİ) kadar yüklenmiş olmalıdır.

• Tasarımlarını beizmir.org adresindeki web sitesine sistemsel arıza veya herhangi bir nedenle yükleyemeyenler gerekirse  info@beizmir.org  e-mail adresine gönderilebilir.

Başvuru Tarihleri:  Temmuz 2023 – 19 Kasım 2023

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 24, 25, 26 Kasım 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi:  08 Aralık 2023

10. Yarışma seçici kurulu
rcan Özkan – Karikatürist, illustratör
Ömer Durmaz – İletişim Tasarımcısı, Akademisyen
Sedat Girgin –  Ressam, illüstratör
İlker Türe – İllustratör, Grafiker
Ömer Çam – Karikatürist, Grafiker
Tarık Tolunay – Kentçizer
Betül Çeçen – İllustratör, Grafiker
Sevda Kaçtı – İllustratör, Akademisyen

11. Yarışma Ödülleri ve Ödül Töreni
Birinci olan tasarım 30.000 TL
İkinci olan tasarım 25.000 TL
Üçüncü olan tasarım 20.000 TL
3 adet Mansiyon ödülü 5.000 TL
Ayrıca sergiyle seçilecek en fazla 20 çalışma için eser başına 2.000 TL ödenecektir.

(Ödül töreni yapılması halinde İZPAnın belirleyeceği bir mekanda ödül alan ve sergilenmeye layık olan eserlerle beraber yapılacaktır.) 

12. Diğer koşullar (Kişisel verilerin işlenmesi)

• Katılımcının yarışmaya katılacağı çalışma(lar) ın derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece ve/veya ödül alan çalışma (larin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya yüklediği-gönderdiği asıl veya nüsha eserin mülkiyetini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZPAya devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZPAya devir ettiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZPAnın söz konusu çalışma(ları) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın (hediyelik eşya, T-Shirt, basılı materyaller, broşür, bilboard, üç boyutlu nesneler, açık hava materyalleri vb., ) dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Çalışması yayınlanan sanatçılara; ödül, kazanan ve sergilenler hariç herhangi bir parasal ödeme yapılmaz ve hak iddia edemez.

• Yarışmacı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu katılım formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZPAnın Uluslararası İllustrasyon Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZPA tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir. 

• Yarışmacı; şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri  beizmir.org internet sitesinden öğrenebileceği   

• Kişisel verilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZPA tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZPA Akdeniz Mah. Mimar Kemaleddin Cad. No:62 İç Kapı no:Z/1 Konak, İzmir/Türkiye adresine ıslak imzalı olarak gönderebileceği,   

• Yapacağı başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vermesi, ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında teşvik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi ve başvuru sonucunun kendisine iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerektiği,  Hususlarında yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Yarışma, türk veya yabancı, Türkiye’de ikamet eden veya etmeyen, 18 yaşından büyük gerçek veya tüzel kişileri kapsamaktadır.Yarışmaya eser gönderip katıldıktan sonra bu verileri vermeyi reddetmek, yarışmadan çıkarılma nedeni olacaktır. Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZPA arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul ve İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

12. Son Hükümler

Ödül töreni yapılması halinde yarışmacılara ayrıca bildirilecektir. Yapılamaması durumunda maddi ödüller kendi adlarına açılmış banka hesaplarına yatırılacaktır. Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)

Ödül kazanan sanatçı(lar) – Sergileme için parasal ödeme yapılacak sanatçı(lar)’ın ülkesi ile Türkiye’nin bankalar arası ilişkisi bulunmuyorsa, düzenleyen’in yükümlülüğü ortadan kalkar. Aynı şekilde, ödül kazanan sanatçının bu şartnamedeki koşulları yerine getirmemesi veya düzenleyen’le ilgisi bulunmayan sebeplerle ödülünü alamaması durumunda düzenleyen sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya gönderilen çalışmalar içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZPA bir dijital albümde toplanacaktır. Bu albüm beizmir.org sitesinde yayınlanacaktır.

Sanatçılarımıza başarılar dileriz.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZPA

Adres:

Akdeniz Mah. Mimar Kemaleddin Cad. No:62 İç Kapı no:Z/1 Konak İzmir
Telefon Numaramız:
+90 232 498 02 70
+90 232 498 02 70
E-Posta Adresimiz:
info@beizmir.org

Çalışma Saatlerimiz: Haftaiçi 08:30 – 18:00

silüet kontür