KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

”Karikatürcüler Derneği 43. Olağan Genel Kurulu” Tarihinin Ertelenmesi Kararı

Karar: 

İçişleri Bakanlığı’nın “Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri”nin ertelenmesine dair genelgesi ve “ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi” içerikli 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Derneğimizin 21 Nisan – 28 Nisan tarihlerinde yapılması öngörülen genel kurulunun yapılması imkanı bulunmadığı anlaşıldığından, derneğimiz genel kurul toplantısının, koşulların elverdiği ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.