KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Karikatürcüler Derneği 44. Olağan Genel Kurulu Çağrısı

Karikatürcüler Derneği’nin 44. Olağan Genel Kurulu, 30 Nisan 2022 tarihinde İBB Müze Gazhane” H. Gölgelik Alanı Hasanpaşa Kurbağalıdere Caddesi No: 25 Kadıköy – İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle Saat: 13:30’da toplanacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Karikatürcüler Derneği 44. Olağan Genel Kurulu 14 Mayıs 2022 tarihinde İBB Müze Gazhane” H. Gölgelik Alanı Hasanpaşa Kurbağalıdere Caddesi No: 25 Kadıköy – İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle Saat: 13:30’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Üyelerimizin 44. Olağan Genel Kurul’a katılmalarını bekliyoruz.

44. Olağan Genel Kurulumuza İstanbul dışından katılacak üyelerimizin ulaşım  giderleri derneğimizce karşılanacaktır.

Üyelerimizin temsilciliklere en kısa zamanda başvurmaları rica olunur.

KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ 44. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış / Yoklama.
2. Divan Kurulu Seçimi.
3. Saygı Duruşu.
4. Çalışma Raporunun Okunması.
5. Mali Raporun Okunması.
6. Denetleme Raporunun Okunması.
7. Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Raporun Genel Kurulca Ayrı Ayrı Oylanarak Kabul ve İbra Edilmesi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Genel Kurulca Ayrı Ayrı Oylanarak İbra Edilmesi.
9. Tahmini Bütçe’nin Genel Kurula Sunulması ve Kabulü.
10. Eleştiriler.
11. Organların Seçimi.
12. Dilekler.
13. Kapanış.

Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan Metin PEKER