KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Karikatürcüler Derneği 45. Olağan Genel Kurulu Çağrısı

Karikatürcüler Derneği’nin 45. Olağan Genel Kurulu, 30 Nisan 2024 tarihinde ”İBB Müze Gazhane” H. Gölgelik Alanı Hasanpaşa Kurbağalıdere Caddesi No: 125 Kadıköy – İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle Saat: 14.00’da toplanacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Karikatürcüler Derneği 45. Olağan Genel Kurulu 11 Mayıs 2024 tarihinde ”İBB Müze Gazhane” H. Gölgelik Alanı Hasanpaşa Kurbağalıdere Caddesi No: 125 Kadıköy – İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle Saat: 14.00’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Üyelerimizin 45. Olağan Genel Kurul’a katılmalarını bekliyoruz.

45. Olağan Genel Kurulumuza İstanbul dışından katılacak üyelerimizin ulaşım giderleri derneğimizce karşılanacaktır.

KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ 45. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış / Yoklama.
2. Divan Kurulu Seçimi.
3. Saygı Duruşu.
4. Çalışma Raporunun Okunması.
5. Mali Raporun Okunması.
6. Denetleme Raporunun Okunması.
7. Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Raporun Genel Kurulca Ayrı Ayrı Oylanarak Kabul ve İbra Edilmesi.
8. Tahmini Bütçe’nin Genel Kurula Sunulması ve Kabulü.
9. Eleştiriler.
10. Organların Seçimi.
11. Dilekler.
12. Kapanış.

Karikatürcüler Derneği 44. Dönem Yönetim Kurulu adına

Başkan Metin PEKER