KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Zielona Góra Karikatür Yarışması 2019 Polonya

KURAL VE DÜZENLEMELER

 

KONU: TİYATRO

Son Katılım: 31 MAYIS 2019

Jüri Toplantısı: HAZİRAN 2019

Jüri kararının açıklanması ve yarışma sonrası sergisinin açılışı: EYLÜL 2019

 

ÖDÜLLER

Büyük Ödül – 5.000 PLN ve Heykelcik

1.lik Ödülü – 4.000 PLN

2.lik Ödülü – 3.000 PLN

3.lük Ödülü – 2.000 PLN

Özel ödüller

 

JÜRİ

Jüri, Organizatörün temsilcileri ve teoride veya pratikte sanatla uğraşan sanatçılardan oluşmaktadır. Organizatörün belirli ödülleri değiştirme hakkı bulunmakla birlikte, ödüllerin toplam tutarı aynı kalacaktır.

Yarışmaya hem profesyonel hem de amatör karikatürcüler katılım gösterebilir. İsteğe bağlı bir teknikte, kişisel olarak üretilecek sınırsız sayıda orijinal iş (min. A5 max A3 formatında), katılım kartıyla birlikte,  31 Mayıs 2019 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmeli veya teslim edilmelidir:

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida

Al. Wojska Polskiego 9

5-077 Zielona Góra

Skr. Pocztowa: 170

POLONYA

Şifre: Yarışma

 

Nakliye sırasında meydana gelecek zarar veya kayıplardan Organizatör sorumlu değildir!

 

Yarışma Organizatörü, kataloğu yayınlamayı planlamaktadır.  Kazananlar sergi sonunda katılım göstermeleri veya paranın havale edilebileceği bir banka hesabı bildirmeleri halinde ödüllerini teslim alacaktır. İşler Organizatörün mülkiyeti sayılacak ve Zielona Góra’da bulunan C. Norwid Bölgesel ve Şehir Halk Kütüphanesi koleksiyonuna eklenecektir. Her katılımcı işlerinin Organizatöre ücretsiz teslimatını kabul etmektedir. Teslim edilen işlerin tümü (arka sayfada) yazarın okunaklı imzası, adresi ve telefon numarasını taşımalıdır. Yarışmaya teslim ettikleri işler ile katılımcılar, bahsi geçen kural ve düzenlemeleri kabul etmekte ve yarışma ve sergiye ilişkin olarak pazarlama amacıyla işlerinin ücretsiz olarak yayınlanmasını kabul etmektedir.

 

Organizatör işbu düzenlemelerin yorumunda nihai karar merciidir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) Tüzüğü ve 95/46/EC numaralı Direktifin feshi doğrultusunda, bundan sonra “Tüzük” olarak anılacktır, ve Tüzük’ün 13. Maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, yarışma katılımcılarının kişisel verilerinin işlenmesi ve katılımcıların yarışmadaki hakları ile ilgili kurallar hakkında tarafımızca bilgi verilmektedir:

 

1. Organizatör, yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yöneticisidir.

2. Veri Koruma Görevlisi Rafal Wielgus olup, e-mail iletişim bilgisi: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.

3. Yarışma katılımcılarının kişisel verileri, Tüzük’ün 6. madde, 1. fıkra, a bendi hükümleri kapsamında işlenecektir.

4. Yarışma katılımcılarının kişisel verileri, gerekçeli durumlarda ve yasal hükümler kapsamında yalnızca yetkili kurumlar tarafından alınabilecektir.

5.  Veriler yarışma katılımcısından alınacaktır.

6. İşleme sırasında toplanan kişisel veriler yasalarca belirlenen süre zarfında depolanacaktır.

7. Yarışma katılımcısı, yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yöneticisi sıfatına sahip Organizatörden, kişisel verilerine erişim, bunları düzeltme, işlemenin kaldırılması veya sınırlandırılması ve işlenmelerine itiraz etmeyi talep etme hakkına sahiptir.

8. Kişisel verilerin yasalara aykırı olarak işlendiğine ilişkin bilgi durumunda yarışma katılımcısı, kişisel verilerin korunması hususunda yetkili olan denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir.

9. Katılımcı tarafından kişisel verileri gönüllü olarak paylaşılmaktadır. Gerekli kişisel verilerin paylaşılmaması sonucunda Organizatör tarafından düzenlenen yarışmaya katılma hakkı kaybedilecektir.

10. Katılımcının kişisel verileri otomatik olarak işlenmeyecek ve profil oluşturulmayacaktır.

Organizatörün işbu Düzenlemeleri değiştirme hakkı bulunmaktadır.