KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

7. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması 2022

 
Yarışmanın Konusu:“Hayat Bağımlılıklardan Güçlüdür” 

Karikatür yarışmasının bu yılki konusu; “Hayat Bağımlılıklardan Güçlüdür” olarak belirlendi. Bu tema etrafında; karikatüristlerin alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının insanlarımızın sağlığını bozması, vakitlerini değerli geçirmelerini engellemesi ve sosyal hayattan kopmalarına karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sağlıklı yaşamın gücünün ve etkisinin, karikatüristlerin gözünden dünya ve gençler ile paylaşılması isteniyor.
 
KATILIM KOŞULLARI 
SAYI 
En çok 3 eser gönderilebilir, ödül almamış olmak şartıyla başka yerde yayınlanmamış eserler katılabilir. 
 
BOYUT 
A4 veya A3 
 
TEKNİK 
Siyah beyaz veya renkli 
 
DİL 
Türkçe veya İngilizce ( Gerektiği halde yazı kullanılacaktır. Ancak sözel/yazılı değil görsel anlatım ön planda tutulacaktır.) 
 
KATILIM 
Sanatçı, karikatürlerini A4 veya A3 ölçülerinde, 300 dpi, en fazla 5 MB olacak şekilde, JPG formatında en geç 31 Ocak 2023 tarihine kadar web sitesi üzerinden göndermelidir. 
 
TELİF 
Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve Yeşilay’a teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne geçecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir. 

Yarışmada dereceye giren tüm eserlerin orijinalleri, eser sahipleri tarafından ödül töreni öncesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne teslim edilecektir. 
 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yarışmaya başvuran tüm eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. 
 
Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Yeşilay’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Yeşilay’ın tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir. 
 
Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir. 
 
Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. 
 
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. 
 
Son başvuru tarihi: 31.01.2023
 
YARIŞMA TAKVİMİ, ÖDÜLLER ve JÜRİ için bkz.kaynak

Yarışmaya elektronik katılım işlemleri için bkz. yarışma websitesi: https://cartooncontest.yesilay.org.tr/tr