KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

İzmir BB ve İzelman AŞ işbirliğinde “Otopark” konulu Ulusal Karikatür Yarışması 2022

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentli kültürünü geliştirmeyi esas alan anlayışı ile her yıl birçok proje hayata geçirilmektedir. Şehir içi trafik yoğunluğunu ve şehir merkezindeki araç birikimini azaltmak için otopark sayısı her geçen gün arttırılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş. işbirliği ile düzenlenen ‘’Otopark’’ temalı ulusal karikatür yarışması ile otopark kullanımına yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor. 
 
KAPSAM 
Büyük şehirlerde insanlar ortalama 12 dakika park yeri arıyor. Motorlu taşıtların sayısının büyük bir hızla artmasının karşısında trafik tıkanıklıkları ortaya çıkmakta, bu da ulaşımı kötü yönde etkilemektedir. Taşıtların emniyetli ve uygun yerlere bırakılmaları, taşıtların park etme sürelerinin hareket halindeki sürelerinden fazla olması, trafik sorununun bir parçası olan otopark sorununu da gündeme getirmiştir. Özellikle ticaret ve işyerleri kent merkezlerinde yoğunlaştığından otopark ihtiyacı artmıştır. Trafik hareketinin genel özellikleri ile otopark talebi sürekli birbiriyle ilişki içindedir. Bu doğrultuda kentsel yaşamda otoparkların öneminin görünür kılınması, farkındalık yaratılması ve konuya dikkat çekmek için geniş anlamıyla “OTOPARK” temalı ulusal bir karikatür yarışması düzenlenmiştir. Karikatürcülerimizden bu güncel konuya katkı sağlayacak ilginç, özgün ve geleceğe ışık tutacak eserlerini bekliyoruz. 
 
KONU: Otopark 
 
KATEGORİLER 
1.Genç Kategorisi – (15-18 Yaş Arası) 
2.Açık Kategori – (19 yaş ve üstü) 
 
TARİHLER 
Son Başvuru 07.02.2022 saat:18.00’a kadar 
Jüri Değerlendirme 11.02.2022 
Sonuçların Açıklanması 15.02.2022 
 
BAŞVURU VE İLETİŞİM 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. 
İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar Konak/İzmir 
Telefon: 0-232-4646445 – Dahili: 306 (İZELMAN A.Ş.) 
İnternet adresi: www.izelman.com.tr
KARİKATÜR GÖNDERİMİ İÇİN MAİL ADRESİ: 
 
ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü 3.500 TL ve Plaket 
İkincilik Ödülü 2.500 TL ve Plaket 
Üçüncülük Ödülü 1.500 TL ve Plaket 
Mansiyon Ödülü (4 kişi) 1.000 TL ve Plaket 
Genç Teşvik Ödülü (2 Adet) 500 TL ve Plaket 
 
KATILIM ŞARTLARI 
1. Yarışmamız ulusal ölçekte olup, belirtilen kategorilerde herkese açıktır. Karikatür yarışmasına katılımı sadece online ortamda olacaktır. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) boyutunda, 5 adet (en fazla) olacaktır. Karikatürler 300 DPI, JPG. RGB vb. formatlarda herhangi bir sıkıştırma programı kullanılmadan yarisma@izelman.com.tr adresine gönderilecektir. Yarışmaya katılanlar şartnamenin ekinde bulunan başvuru formunu doldurup, karikatürleriyle birlikte göndermelidir. 
2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış, sergilenmiş olabilir ancak ulusal veya uluslararası herhangi başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınır. 
4. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5. Yarışmacıların, karikatürlerini Başvuru Formu ile birlikte 07.02.2022 tarihinde saat 18.00’a kadar yarisma@izelman.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle elden teslim kabul edilmeyecektir. 
6. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin telif ve kullanım haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş.’ye geçmiş olduğunu yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan karikatürler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan karikatürlerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. 
7. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamede yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır. 
8. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. Sonradan tespit edilmesi durumunda ilgili başvurular değerlendirme dışı bırakılır ve ödül geri alınır. 
9. Ödül töreni yapılması durumunda yarışmada ilk üç dereceleri (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük) ödül kazananların ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları; Türkiye ve İzmir’de COVID-19 sürecinde sağlıklı ve risksiz uygun bir ortamın elverdiği ölçüde, (Seyahat, sokağa çıkma yasağı) İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Ödül kazananların beraberinde getirmek istedikleri yakınlarının her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır. Mansiyon ödülü ve Genç Teşvik ödülü kazananların, ulaşım ücretleri hariç (Beraberinde getirmek istedikleri yakınlarının her türlü masrafları kendilerine aittir.) sadece konaklama ve yemek giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. tarafından sağlanacaktır. Gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu mutlaka istenecektir. 
10. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir. 
 
SEÇİCİ KURUL 
1. Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı (İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) 
2. Kadir Efe Oruç (İzBB Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı) 
3. Lütfü Dağtaş (Gazeteci) 
4. Ercan Baysal (Karikatürist) 
5. Birol Çün (Karikatürist) 
6. Cemal İlkbahar ( Karikatürist ) 
7. Ömer Çam (Karikatürist) 
Yedek Jüri Üyeleri; 
1. Ahmet Önel (Karikatürist) 
2. Şevket Türkel ( Grafik Tasarımcı ) 
Yarışmanın Raportörleri 
1. İnci Becerik (İzelman A.Ş.) 
2. Sibel Onay Akbaba (Ressam – Y.Lisans) 
*
 
BAŞVURU FORMU 
 
İsim: Soyad : 
 
Yaş: 
 
Kategori: 
 
Kısa Özgeçmiş: 
 
Adres: 
 
Telefon: 
 
E-Posta: