KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Dünya kamuoyuna duyuru

Dünya kamuoyuna duyuru:

Bilindiği üzere Karikatürcüler Derneği her yıl dünya çapında büyük saygınlığı olan Uluslararası  Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nı düzenlemektedir. Her milletten sanatçılarımıza ve ilgili kurumlara ayrım gözetmeksizin davetiyeler gönderilip yarışmaya katılımları istenmekte, ayrıca internet kanalıyla duyuru yapılıp geniş kitlelere ulaşılması hedeflenmektedir. Dünyanın önde gelen karikatür sanatçıları jüri üyesi olarak Türkiye’ye davet edilmekte, başarılı eserlerin ve sanatçıların tüm dünyaya, farklı kültürlere tanıtılması amaçlamaktadır. Yine her yıl yarışmanın albümleri bastırılmakta, bunlar Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki sanatçılara dağıtılmaktadır. Masraflar ise Karikatürcüler Derneği olarak tarafımızdan karşılanmaktadır.

Bu sene de 39.’su gerçekleştirilen yarışmaya Romanya’dan katılan Julian Pena Pai Maltepe Belediyesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Ancak ödülün ilanından sonra Pena Pai, The New Yorker dergisinin eski bir sayısının kapağında yer alan bir karikatürü büyük oranda taklit ettiğini, bunu yarışmamıza karşı kasti olarak gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Yarışmamızın saygınlığına gölge düşürmek, dünya çapında tanınan, sayılan değerli sanatçılara direkt ve dolaylı olarak hakaret etmek, suçlamak adına özellikle yapıldığı açık olan, sanatçı kimliğiyle bağdaştıramadığımız böylesi eylemleri kınıyoruz. Julian Pena Pai’nin marifet sayarcasına hırsızlığa başvurması, bunu kasten yaptığını söyleyerek övünmesi  karikatür sanatı adına üzücüdür. Amacımız tarafsız bir şekilde karikatür sanatını insanlara sevdirmek, geniş kitlelere duyurmak; her milletten sanatçıyı birbirleriyle ve farklı kültürlerle buluşturmak, tanıtmak, karikatür sanatını özendirmek, karikatür aracılığıyla insanlar arasındaki barış ve hoşgörüyü pekiştirmektir. Karikatür sanatına, kültürler arası barış ve hoşgörüye hizmet etmek ve bunları daha da yükseltmek amaçlarıyla düzenlenen yarışmamızın temel ilkeleriyle uyuşmadığı; yarışma ahlakına uymadığı; hakaret, kasıt, kötü niyet ve intihal (kopyacılık) içerdiği gerekçeleriyle bu davranışı gerçekleştiren Julian Pena Pai’nin ödülünün iptal edildiğini duyururuz.

 

 

Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu

 

 
 
 
 
 
 
 
Julian Pena Pai’nin taklit ettiği karikatür.
 
 

Julian Pena Pai’ye gönderilen yazı.

 
Julian Pena Pai, 39. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda karikatür sanatçısına
yakışmayacak bir eylem içerisine girdiğiniz için ödülünüz iptal edilmiştir.
 
Julian Pena Pai, your award at the 39th Nasreddin Hodja Cartoon Competition has been canceled due
to your action which is inappropriate for a cartoon artist.