KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Umut Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması

UMUT VAKFI

28 EYLÜL 2019 – BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ

24. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMASI

“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA: YAŞAMA HAK TANIYIN” KONULU

ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

UMUT VAKFI ve BİREYSEL SİLAHSIZLANMA

Vakfın amacı; kurulduğu 1993 yılından bugüne, dünyada ve ülkemizde hızla artan, herhangi bir hukuki gerekçesi olmadan kontrolsüz bireysel silahlanma, bilinçsizce silah bulundurma, kullanma sonucu yaşanan bireysel ve toplumsal acılara dikkat çekerek “Bireysel Silahsızlanma” bilinci oluşturmaktır. Toplum ve bireylere yönelik “Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için” hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirir.  Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

KARİKATÜR, var olan toplumsal sorunları mizahi ve evrensel çizgi dili ile anlatan, her soruna çözüm önerileri getirmese bile, sorunu net bir şekilde hicvederek ortaya koyan bir sanat aracıdır. Umut Vakfı geleneksel “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmanın konusu bu nedenle 2019 senesinde karikatür olarak belirlenmiştir. 24. Geleneksel Ödüllü bu yarışma aynı zamanda Umut Vakfı’nın uluslararası düzeyde düzenlediği birinci yarışma olma özelliği taşımaktadır.

“28 EYLÜL BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ” KARİKATÜR YARIŞMASI KONUSU

Karikatür Yarışmasının konusu “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” olarak benimsenmiştir.

AMAÇ

Bu yarışmanın amacı, karikatür sanatının tüm olanaklarını kullanarak toplumumuzda gün geçtikçe artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemek ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek olacaktır.

KOŞULLAR

1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Umut Vakfı çalışanları ve birinci derece yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel tasarımcılara açıktır.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Daha önce ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.

4. Her yarışmacı, en fazla 3’er eserle yarışmaya katılabilir.

5. Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42 cm) ya da A4 (29,7 x 21cm) ebadında olacaktır.

6. Yarışmacıların, eserin kısa öyküsünü ve izlenimlerini gönderilere eklemeleri önerilir.

7. Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.

8. Bu koşulları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Eksiksiz ve hatasız doldurulan katılım formu, eserlerin basılı halleri kargo ya da postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilmeli ya da gönderilmelidir.

10. Kargo ya da postada meydana gelecek zarardan, oluşacak gecikmelerden veya kaybolmalardan Umut Vakfı sorumlu tutulamaz.

11. Ödüllendirilen eserler iade edilmeyecektir.

12. Ödüllendirilmeyen ve Umut Vakfı’na bağışlanmamış eserlerin sahipleri, eserlerini Umut Vakfı’ndan şahsen alabilirler ya da eserler ödemeli olarak kargo ile gönderildikleri ambalajda eser sahiplerine 15 Kasım 2019 tarihine kadar iade edilir.

Başvuru formunun ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu şartnamede yazılı olan koşulları kabul eden başvurucu bu şartnameyi seçtiği rumuzu yazarak altını imzalamıştır.

YARIŞMA TESLİM ADRESİ

Ad Soyad     : Ebru İlke Bingör

Tel                : 0212 216 06 70

Adres           : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Gayrettepe – Beşiktaş, İSTANBUL

E-posta        : ebru.ilke@umut.org.trvakif@umut.org.tr

SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla)

Dr. Ayhan Akcan (Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Sunnerberg Constantin (Karikatürist – Belçika)

Dr. Kadir Doğruer (Karikatürist)

Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Karikatürist, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Miroslaw Hajnos (Karikatürist – Polonya)

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)

Av. Fikret İlkiz (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)

Özben Önal (Umut Vakfı Başkanı)

Metin Peker (Karikatürist, Karikatürcüler Derneği Başkanı)

Sibel Savacı (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)

Deniz Zeyrek (Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı)

ÖDÜLLER

Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Karikatür Yarışması’nda, katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri Seçiciler Kurulu tarafından açıklanacaktır. Dereceye giren yapıtlara verilecek ödüller şöyledir:

• Birincilik Ödülü    : 3.000 $    

          • İkincilik Ödülü     : 2.000 $

          • Üçüncülük Ödülü : 1.500 $

Ayrıca Seçiciler Kurulu, her dalda özel ödül (plaketi) ve mansiyon (plaketi) ile eserlerin övgüye değer görüldüğünü belirlemekte serbesttir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi            : 02 Eylül 2019 Pazartesi

Seçici Kurul Toplantısı      : 04 Eylül 2019 Çarşamba

Ödül Töreni                    : 28 Eylül 2019 Cumartesi

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2019 günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.

TELİF HAKKI 

Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı, yarışmada ödül alan ve bağışlanan çalışmaları katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır.

Ödül alan ve eserini bağışlayan katılımcılar, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Umut Vakfı’nın tüm çalışmalarında, tanıtım, etkinlik ve eğitimlerinde, afiş, katalog, broşür armağan kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanılmak, gösterilmek ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere kullanım haklarına sahip olduğunu, çoğaltma, yayma, dağıtım ve gösterme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

Ödül alan veya eserini bağışlayan katılımcı, eserini teslim ettiği andan itibaren, Vakıf’ın amaçlarıyla sınırlı olarak yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile internet ortamındaki yayınlar, afiş, broşür, katalog, ajanda, poster, CD, DVD ve tüm dijital ortamlarda ya da takvim olarak yayınlanması bakımından yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkını Vakıf’ın devraldığını kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, bu yapıt nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurum olarak Umut Vakfı’na aittir.

DİĞER HUSUSLAR

Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir.

Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.