KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

Savaşın karşısında, barış içerisinde yaşamak isteyen tüm halkların yanındayız.

Emperyalist ülkelerin ve işbirlikçilerinin savaştan beslenme arzuları, yayılmacı politikaları dünyamızı yaşanılmaz bir yıkıma doğru sürüklüyor.

İnsanlık savaşlarla birlikte yok oluyor, evren çoraklaşıyor. Dünyamız savaşın getirdiği acılar üzerine değil, halkların dayanışmasıyla geleceği kuracaktır.

Bu gelecek emekçi halkların enternasyonal dayanışması ve savaşa karşı barış birlikteliği ile inşa edilecektir.

Dünyanın her yerinde ve Rusya’da ve Ukrayna’da, savaşın karşısında barış içerisinde yaşamak isteyen tüm halkların yanındayız.

Savaşa hayır! Barış hemen şimdi!

 

 

Karikatür: Murat Sayın