KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

HABERLER

2021 ENGELSİZMİR Ulusal Karikatür Yarışması

 

2021 YILI

KÜLTÜR ve SANAT DAİRESİ  BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR ve SANAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELSİZ İZMİR 2021 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “ÖNYARGI VE EMPATİ” KONULU

ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

 

 

1. AMAÇ:

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde “Kriz Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” temalı Uluslararası Engelsizmir 4. Kongresi gerçekleştirilecektir. ENGELSİZ İZMİR 2021 bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, “ÖNYARGI VE EMPATİ” konulu bir karikatür yarışması düzenlenmiştir.

 

Dünya nüfusunun % 10’u engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor. Engellilerin kent yaşamına daha aktif katılmalarını sağlayacak uygulamaları başlatan ve Türkiye’nin ilk “Engelli Farkındalık Merkezi”ni hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Ulusal düzeyde düzenlediği karikatür yarışması ile engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıyacak.

 

Önyargı öteki şahıs ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır. Bireylerin ve toplumların ilişkisini bozan önyargılar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve başka sosyokültürel faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Eğer önyargılar davranışa dönüşür ise, artık bunun adı dışlama (discrimination)dır. Yani önyargı bir tutum, dışlama ise bir davranıştır.

 

Empati’nin birden çok tanımı yapılmıştır. İngilizce’de “empath” olarak geçen terim Türkçe’de “empati” yada “duygudaşlık” olarak geçmektedir. TDK sözlüğünde empati, kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilmek anlamına gelmektedir.

 

Sizleri, bu kavramlar üzerinden onlar için düşünmeye davet ediyoruz. Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserlerinde ‘önyargı ve empati’ kavramlarının karşıtlığını bilerek yaklaşıp engellileri görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

 

2. KONU:

Yarışmanın Konusu “ÖNYARGI VE EMPATİ” dır.

 

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

 

4. KATILIM:

Yarışma tüm sanatçılara açıktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası) yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınabilir.

 

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya sadece internet üzerinden verilen mail adresine veya internet sitesinden gönderme yoluyla olacaktır.

 

5.1. İnternet Katılımı:

Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan engelsizmir2021@gmail.com veya www.engelsizmir.org adresinden gönderilebilecektir.

  

6. GENEL KOŞULLAR

6.1. Yarışmacılar www.engelsizkongre.org adresinde yer alan katılım formunu doldurup, (Veya indirip mail yoluyla)  karikatürler eklenecektir.

6.2. TC vatandaşı olmak. 18 yaşından küçük yarışmacılar yasal velilerinin şartları kabul ettiğine dair imzalarını eklemelidir.

6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, bilboard, durakraket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6.5. *Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ) kazananların tek kişilik ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır. Diğer ödül kazananların (Mansiyon) tek kişilik ulaşım ücretleri hariç sadece konaklama ve yemek giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlananacaktır. Mansiyon kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır.

6.6 *Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu mutlaka istenecektir.

Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar ve törenin iptali durumunda, kazandıkları para ödülleri Banka havalesi, IBAN no ile kendilerine, yaşı tutmayanların ise aynı soyadlı aile büyüğünün Banka havalesi, IBAN’nosuna gönderilecektir.

6.7 Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler kongrede sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan karikatürlerin

sahiplerine bu albümden gönderilecektir.

6.8. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

6.9. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

 

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ

Elektronik Ortamda Yapılacak Olan Gönderimler;

engelsizmir2021@gmail.com mail adresine veya www.engelsizmir.org sitesine yüklenerek yapılacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi: 05 / 03 / 2021

Değerlendirme Tarihi: 09 / 03 / 2021

Ön Sonuçların Duyurulması: 12 / 03 /2021

Kesin Sonuçların Duyurulması: 19 / 03 /2021

Ödül Töreni: 2021 yılı içinde COVID-19 salgını, Pandemi süreci (Seyahat, sokağa çıkma yasağı vb.) imkan durumları uygun olduğu taktirde idarenin belirleyeceği bir tarihte, aksi durumlarda ise yapılmayacaktır.

 

9.ÖDÜLLER

Kazanan yarışmacılara verilecek öller şu şekildedir.

Birinciye; 8.000,00 TL

İkinciye; 5.000,00 TL

Üçüncüye; 3.000,00 TL

3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL

2 Adet Genç Ödülü (13-17 yaş arası) : 750,00 TL

 

10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ

Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ahmet ÖNEL (Karikatürist – Yazar), Mustafa YILDIZ (Karikatürist), Sadık PALA (Karikatürist), Lütfü DAĞTAŞ (Gazeteci)

 

11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Cemal İLKBAHAR (Karikatürist), Şevket TÜRKEL (Grafik Tasarımcı), Rıdvan BAYRAKOĞLU (Grafik Tasarımcı, Karikatürist)

 

12.YARIŞMANIN RAPÖRTÖRLERİ

Ömer ÇAM Rapörtör ( Karikatürist – İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü), Mert GÜLTEKİN Rapörtör (İBB Kültür Sanat Şube Müdürlüğü)